Συνεχίστηκε σήμερα η τοποθέτηση ανασχετικών για το παρκάρισμα στο παραλιακό μέτωπο.

Περίπου πενήντα μεταλλικά κολονάκια τοποθετούνται στην παραλία της Αίγινας, κοντά στο κράσπεδο του πεζοδρομίου που βρίσκεται προς την πλευρά της θάλασσας (οριοθετικά κολωνάκια παρκαρίσματος). Στόχος των εργασιών, πρόκειται για έργο του Λιμενικού Ταμείου, είναι να αποφευχθεί το παρκάρισμα αυτοκινήτων, σε ένα χώρο που χρησιμοποιείται από τους πεζούς. Συνεχίστηκαν επίσης από το Δήμο Αίγινας οι εργασίες που αφορούν την τσιμεντρόστρωση σε σημεία του δρόμου στην περιοχή της Παναγίτσας, που οι λακκούβες τα έχουν κάνει επικίνδυνα και σε κάποιες περιπτώσεις απροσπέλαστα.

Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν τα δέντρα που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο στην περιοχή των ΤΑΞΙ, επίσης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.