Θετική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη πρόσκληση του "ΦιλόΔημος ΙΙ" για την "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών".


Ομόφωνη ήταν η απόφαση της προτελευταίας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, στην Πρόσκληση ΙΙΙ για την "Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας" στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων "ΦιλόΔημος ΙΙ". Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας αποφάσισε: Την αποδοχή της Πρόσκλησης και της χρηματοδότησης του Δήμου στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" που αφορά την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών της Χώρας. Επίσης, την υποβολή αιτήματος ένταξής του στο πρόγραμμα «"Φιλόδημος ΙΙ" για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών της Χώρας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα δεν επαρκέσει για την εν λόγω προμήθεια, η κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει θα καλυφθεί με ίδιους πόρους. Σύμφωνα με σχετικές προμελέτες που διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας, η χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών για την αποκατάσταση των παιδικών χαρών Μεσαγρού (Δημ. Κοινότητα Μεσαγρού), Κυψέλης (Δημ. Κοινότητα Κυψέλης), Αύρας (Δημ. Κοινότητας Αίγινας), Αγ. Παρασκευής (Δημ. Κοινότητας Αίγινας), Πέρδικας (Τοπ. Κοινότητας Πέρδικας) και Βαθέος (Δημ. Κοινότητα Βαθέος), θα ανέλθει στο ποσό των 215.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα ανωτάτων ορίων χρηματοδότησης Δήμων στο παράρτημα 1 της πρόσκλησης, ο Δήμος Αίγινας χρηματοδοτείται με το ποσό των 200.000 ευρώ, το επιπλέον ποσό των 15.000 ευρώ που απαιτείται για την προμήθεια – τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι το θέμα είχε έρθει ως κατεπείγον στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου, καθώς ως προθεσμία υποβολής των αιτημάτων είχε οριστεί η 31η Μαΐου 2018.