Εικόνες εγκατάλειψης στην πλατεία Εθνεγερσίας.


Όχι πολύ μακριά από το κεντρικό λιμάνι της Αίγινας, στην μεγαλύτερη πλατεία του νησιού το ρεπορτάζ αναδεικνύει για μία ακόμη φορά εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας. Αρκετοί από τους τουρίστες που περνούν από το σημείο, απομακρύνονται γρήγορα όταν βλέπουν τα ξερά και πεσμένα δέντρα, τα πεταμένα κλαδέματα με τις μαύρες σακούλες, τα σπασμένα και φθαρμένα ξύλινα σκαλοπάτια και τις άλλες παρόμοιες κατασκευές σε πλήρη εγκατάλειψη.

Αυτό το σημείο συχνά έχει γίνει από συλλόγους του νησιού αντικείμενο εθελοντικής εργασίας και προσφοράς. Μετά τον καλλωπισμό επέρχεται η εγκατάλειψη από τους αρμοδίους και οι ανάλογες εικόνες. Η πλατεία Εθνεγερσίας σαφώς δεν αποτελεί πια ένα σημείο ρέμβης ή έναν τόπο γρήγορης ξεκούρασης, καθώς ακόμη και τα λιγοστά παγκάκια είναι κατεστραμμένα. Είναι με διαφορά στη χειρότερη κατάσταση από τις άλλες πλατείες ή μικρά πάρκα του κέντρου.