Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Καποδιστρίου.


Το έργο "Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας", που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα, συνεχίζεται τις τελευταίες ημέρες στον δρόμο της Καποδιστρίου. Καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος έχει οριστεί ως παράκαμψη του έργου στην εκβολή της Σκοτεινής, όπως είναι αναμενόμενο ο δρόμος δεν μπορεί να κλείσει, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές και η κίνηση να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Τα οχήματα περιμένουν στην λωρίδα της κίνησής τους μέχρι να τους δοθεί η άδεια ότι μπορούν να συνεχίσουν, περνώντας από την λωρίδα που δεν εργάζονται τα μηχανήματα. Από τον δήμο της Αίγινας δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ενημέρωση για την έναρξη του έργου σε αυτή την οδό. 

Το τμήμα του δρόμου που ασφαλτοστρώνεται σήμερα είναι από την γέφυρα της Σκοτεινής μέχρι την στάση του λεωφορείου.