Συνεχίζονται οι εντάξεις στο πρόγραμμα "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών". Πως μπορεί να ωφεληθεί η Αίγινα.


Το Ιούλιο του περασμένου χρόνου, ο κύριος Χρήστος Κλώνος μιλώντας στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα για την καθημερινότητα των ΑΜΕΑ στην Αίγινα και ειδικά της πρόσβασή τους σε παραλίες του νησιού, όπου θα μπορούν όπως όλοι οι κάτοικοι του νησιού να απολαύσουν το μπάνιο τους. Σύμφωνα με όσα είχε πει τότε ο κύριος Κλώνος, ο δήμος της Αίγινας είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει εγκατάσταση για ΑΜΕΑ σε κάθε μία από τις πέντε δημοτικές κοινότητες της Αίγινας. Δυστυχώς, η μικρή συζήτηση, που ακολούθησε στο δημοτικό συμβούλιο μετά την παρέμβασή του, κατέδειξε το πρόβλημα της έλλειψης ενός καθορισμένου σχεδίου για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Απόσπασμα εκπομπής από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Aegina Portal επιστρέφει στο θέμα, καθώς σήμερα ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριος Νεκτάριος Σαντορινιός, δημοσίευσε ένα Δελτίο Τύπου το οποίο αφορούσε στην χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ στον Δήμο Λέρου για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε 4 παραλίες. Αναζητώντας το πρόγραμμα: "Δημιουργία Προσβάσιμων Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προορισμών", μέσα από το οποίο χρηματοδοτήθηκε το προηγούμενο έργο, μετρήσαμε την ένταξη δεκάδων τέτοιων πράξεων κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους σε πολλούς δήμους της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και η οι υποβολές που ξεκίνησαν στις 15 Ιανουαρίου 2018 (ένα χρόνο πριν δηλαδή) λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2020. Για ποιον λόγο δεν υπήρξε υποβολή πρότασης από τον Δήμο Αίγινας, σε ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 15.000.000 ευρώ που φαίνεται ότι ταιριάζει στα δεδομένα του νησιού, δεν είναι γνωστό.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Η Δράση "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους Δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτείται η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στον χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι τέσσερις (4) διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες.

Επιστρέφοντας στην δημοσίευση που έκανε ο κύριος Σαντορινιός σήμερα, αξίζει να ενημερωθούμε για το τι προβλέπεται από αυτήν την χρηματοδότηση:

4 συστήματα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης
4 κινητούς διαδρόμους πρόσβασης ΑμεΑ
4 αμφίβια οχημάτα
4 Κινητές Τουαλές/αποδυτήριαγια ΑΜΕΑ
4 Ειδικούς Κάδους Απορριμμάτων για ΑΜΕΑ
4 σετ Ειδικών Πληροφοριακών Πινακίδων.