Μεγάλες ποσότητες κλαδεμάτων, ανεξέλεγκτη η απόθεσή τους σε κεντρικές περιοχές του νησιού.


Μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων και των παραθεριστών του νησιού, αποτελούν οι τεράστιοι όγκοι κλαδεμάτων που βρίσκονται στις περισσότερες περιπτώσεις δίπλα στους κάδους. Ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία είναι αυτό που βρίσκεται στην περιοχή της Περιβόλας. Ο όγκος των κλαδεμάτων που βρίσκονται μέσα σε μεγάλες μαύρες σακούλες είναι τόσο μεγάλος, που έχει καλύψει και σημεία που ρέματος που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο. Για αποψίλωση βέβαια ούτε λόγος. Το σημείο που είναι συγκεντρωμένα τα κλαδέματα είναι μέσα σε μεγάλες εκτάσεις από ξερά, που με την σειρά τους συνδέονται με χωράφια, μέσα στα οποία βρίσκονται σπίτια. Όλα αυτά βρίσκονται δίπλα στο δρόμο, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος για ανάφλεξη πολλαπλασιάζεται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μαζί με όλα αυτά τα κλαδέματα εκεί έχουν πεταχτεί μεγάλοι όγκοι από διάφορα άλλα υλικά όπως ξύλινες κατασκευές, τέλειο προσάναμμα δηλαδή σε μια πιθανή ανάφλεξη. Για όσους είναι πιο παρατηρητικοί θα διαπιστώσουν ότι δύο από τους κάδους που βρίσκονται στο σημείο έχουν αναποδογυριστεί και πεταχτεί πιο πίσω, σχεδόν αθέατοι από τους υπόλοιπους και προφανώς ο άνθρωπος που θα θελήσει να πετάξει μια σακούλα με απορρίμματα θα το κάνει όπως - όπως γιατί θα φοβηθεί να πλησιάσει σε όλον αυτό τον ορυμαγδό.