Πρόγραμμα ενάλιας γεωαρχαιολογικής έρευνας στον αρχαίο λιμένα της Αίγινας.


Με απόφασή του το Υπουργείο Πολιτισμού χορήγησε άδεια στη Γαλλική Σχολή Αθηνών για έναρξη πενταετούς προγράμματος (2019-2023) ενάλιας γεωαρχαιολογικής έρευνας στον αρχαίο λιμένα της
Αίγινας, σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και άδεια διενέργειας εργασιών κατά το έτος 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση το ερευνητικό πρόγραμμα τελεί υπό τη διεύθυνση της Δρ. Παρασκευής Καλαμαρά, Προϊσταμένης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Επικεφαλής από πλευράς της
Γαλλικής Σχολής Αθηνών, θα είναι ο Δρ. Jean Christophe Sourisseau, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας θα είναι η κ. Δέσποινα Κουτσούμπα, καταδυόμενη αρχαιολόγος της ΕΕΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συστηματική ενάλια αρχαιολογική έρευνα, θαλάσσια γεωφυσική και ωκεανογραφική έρευνα, παράκτια γεωμορφολογική διασκόπηση, εργαστηριακές αναλύσεις και εργασίες υποβρύχιας και παράκτιας συντήρησης όπου απαιτούνται.

Πέρυσι το κοινό της Αίγινας είχε εντυπωσιαστεί από την παρουσίαση της έρευνας για τις αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας από την αρχαιολόγο Δέσποινα Κουτσούμπα, που είχε πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο και περιελάμβανε ακόμη και υποβρύχιες ξεναγήσεις στην Κολώνα και στον "Κρυπτό Λιμένα".