Η κ. Μάγδα Μαρίνη για τις υπηρεσίες, που παρέχει στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Kosmos.


Για το σύστημα εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Διά Βίου Μάθησης Kosmos, μίλησε στο Aegina Portal η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του κέντρου κ. Μάγδα Μαρίνη, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Σε έναν χώρο προσεγμένο, με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, το κέντρο προσφέρει διαδραστικούς πίνακες και ψηφιακές πλατφόρμες, προκειμένου το μάθημα να γίνει πιο ευχάριστό και αποδοτικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην βιωματική μάθηση, όπου το παιδί μαθαίνει όπως θα έκανε σε ένα ξενόγλωσσο φυσικό περιβάλλον.

Στόχος του κέντρου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν πιστοποίηση που θα έχει ισχύ σε βάθος χρόνου. Το κέντρο προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με επίκεντρο το παιδί και τον γονέα. Έτσι, εκτός από τις ανοιχτές ομιλίες που διοργανώνονται κάθε χρόνο, φέτος θα λειτουργήσει και σχολή γονέων, για την στήριξη και την ενημέρωση των γονιών στον δύσκολο ρόλο τους, καθώς και δωρεάν αξιολόγηση για τυχόν μαθησιακά προβλήματα.