Στο τέλος Νοεμβρίου, αναμένεται η μεταφορά του Ιστορικού Αρχείου στο κτήριο του Κυβερνείου.


Στις 31 Οκτωβρίου είχε υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Παιδείας και τον ανάδοχο του έργου, που είχε ως αντικείμενο την μεταφορά του αρχειακού υλικού και του εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κυβερνείου, δηλαδή τη συσκευασία, όπου απαιτείται, και μεταφορά όλου του αρχειακού υλικού και του εξοπλισμού (έπιπλα κλπ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους, από τους υπόγειους χώρους του Δημοτικού Σχολείου στο Βαθύ, που βρίσκονται αποθηκευμένα, σε χώρους του Κυβερνείου, σύμφωνα με τις υποδείξεις των εκπροσώπων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Επίσης, την συσκευασία, όπου απαιτείται, και μεταφορά όλου του υλικού και εξοπλισμού της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, από τους χώρους του Κυβερνείου στους υπόγειους χώρους του δημοτικού σχολείου στο Βαθύ, σύμφωνα με τις υποδείξεις των εκπροσώπων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η προηγούμενη παράγραφος δημιουργεί έναν εύλογο προβληματισμό για το τι ακριβώς πρόκειται να μεταφερθεί στο δημοτικό σχολείο του Βαθέος. Το Aegina Portal επικοινώνησε με την κυρία Προνόη Θεολογίδου, μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Αίγινας, η οποία είπε ότι πρόκειται για τα 25.000 βιβλία που παρέμειναν στο εργοταξιακό κοντέινερ στην αυλή του Κυβερνείου (και στη συνέχεια στο Κυβερνείο). Αυτά τα βιβλία θα συσκευαστούν και θα μεταφερθούν στο υπόγειο του δημοτικού σχολείου Βαθέος, με σκοπό να επιστρέψουν στο Εϋνάρδειο, όποτε το κτίριο επισκευαστεί και λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη. Να υπενθυμίσουμε ότι η μεταφορά του Ιστορικού Αρχείου στο δημοτικό σχολείο του Βαθέος είχε γίνει τον Ιούλιο του 2013.

Με άλλη απόφαση ορίστηκε και η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης των γενικών υπηρεσιών "Μεταφορά αρχειακού υλικού και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κυβερνείου Καποδίστρια της Αίγινας". Το αντικείμενο της επιτροπής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα οι Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, θα μεριμνήσουν για τη καταγραφή του μεταφερόμενου υλικού τους, εκάστη αυτοτελώς για το υλικό της αρμοδιότητάς της.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η μεταφορά θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου, ενδεχομένως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία δεν θα λειτουργούν τα σχολεία. Η σύμβαση της μεταφοράς έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2019, ενώ υπάρχει πρόβλεψη η διαδικασία της μεταφοράς να πραγματοποιηθεί σε ημέρες αργίας.