Ψήφισμα για το Μεταφορικό Ισοδύναμο ζήτησε ο κ. Παντελής Μεθενίτης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια είναι η θέση της Αίγινας στους δείκτες αποτελεσματικότητας, τι προβλέπεται.

 
Για τρίτη φορά από τότε που ξεκίνησε η νέα δημοτική περίοδος, ο κ. Παντελής Μεθενίτης έφερε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ζήτημα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, ζητώντας στην τελευταία συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου ψήφισμα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το Μεταφορικό Ισοδύναμο έχει κάνει καλό στο νησί, ενώ σε συνεργασία με την Επαγγελματική Ένωση της Αίγινας να ενημερωθούν οι επαγγελματίες, για τα οφέλη που έχουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις από το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Με τις παρατηρήσεις του κ. Παντελή Μεθενίτη, συμφώνησε ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος πρότεινε με μία επιστολή προς τον υπουργό και την κεντρική διοίκηση "το πόσο χρήσιμο και απαραίτητο" είναι για τους επαγγελματίες και τους κατοίκους της Αίγινας το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Άλλωστε, όπως θα δούμε και στην συνέχεια η εξαγωγή συμπερασμάτων και οι προτάσεις, είναι μέρος της σωστής εφαρμογής του μέτρου, όπως προβλέπεται και στις διατάξεις που ορίζουν την λειτουργία του.
 
Ο κ. Μεθενίτης, ως επικεφαλής παράταξης, ζήτησε από τον πρόεδρο να συζητηθεί το θέμα σε εκείνη την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Τελικά αποφασίστηκε ότι η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα γίνει σε μία επόμενη συνεδρίαση.
 
Το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ήταν μια απαίτηση δεκαετιών από της νησιωτικές κοινωνίες, καθώς το κόστος μεταφοράς του νησιώτη προς έναν χερσαίο προορισμό, είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο με το κόστος ενός κατοίκου της χώρας που δεν ζει σε νησιωτική περιοχή.
 
Το 2019 ήταν η χρονιά της καθολικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε όλη τη Νησιωτική Ελλάδα. Το μέτρο αυτό, που πιλοτικά λειτούργησε από 1/7/2018 σε 49 νησιά, επιδότησε 61.500 κατοίκους νησιών να πραγματοποιήσουν άνω των 60.000 ακτοπλοϊκών ταξιδιών, αλλά και 3.100 νησιωτικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν προϊόντα και πρώτες ύλες, από και προς τα νησιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου το 2018.
 
Τον Δεκέμβριο του 2018 το Aegina Portal είχε κάνει και review του συστήματος για την απόκτηση ΜΑΝ, δηλαδή Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη. Μία διαδικασία εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Στα αρνητικά της εφαρμογής για αυτή την πρώτη χρονιά ο πολύ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων που κάλυπτε. Στις 7 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις.
 
Τον Οκτωβρίου του 2019 ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου, έκανε μία σειρά από εξαγγελίες, που βασίζονται καταρχήν στην αξιολόγηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σε αυτό το σημείο βρίσκει εφαρμογή η πρόταση του κυρίου Παντελή Μεθενίτη και η ανταπόκριση τόσο του Δήμου, όσο και της Επαγγελματικής Ένωσης που είναι αναγκαία, αφού ο νόμος 4610/2019 προβλέπει ότι:
 
1. Μέσα σε τρία έτη από τη θέση σε ισχύ του νόμου, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η "Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.", στην οποία εντάσσεται η υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και δήμων,
β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα,
γ) η ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές,
δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση,
ε) η περιοδικότητα των δρομολογίων και η χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους,
στ) οι κοινωνικές ανάγκες,
ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.
 
Επίσης,
 
2. Τα μεγέθη της παραγράφου 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε τρία χρόνια ή και νωρίτερα, εάν μεταβάλλονται τα κρίσιμα δεδομένα.
 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε το υπουργείο, από την ΓΓΑΙΓΝΠ (2019), την ΕΛΣΤΑΤ (2011), ιδία επεξεργασία του υπουργείου αναφορικά με την Αίγινα ο συνολικός αριθμός εκδοθέντων ΜΑΝ είναι 6.313, ο αριθμός ΜΑΝ που έκαναν χρήση του μέτρου είναι 4.984, ο αριθμός των εισιτηρίων που είναι επιλέξιμα για Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι 56.860, το συνολικό Α.ΝΗ.ΚΟ. των επιλέξιμων εισιτηρίων ανέρχεται σε 425.721 ευρώ, ενώ το ποσό κατά κεφαλή που έκανε χρήση του μέτρου 85,42, το ποσό ανά ωφελούμενη μονάδα που έκανε χρήση του Μέτρου 152,92 ευρώ, ενώ το ποσοστό χρήσης Μέτρου από Εγγεγραμμένους Χρήστες ΜΑΝ 79% και τέλος ο Μ.Ο. Εισιτηρίων που επιδοτήθηκαν ανά ωφελούμενο (ατομικά) είναι 11,4.
 
Ένα άλλο ειδικό στοιχείο είναι ο Δείκτης απήχησης ΜΙ (Εκδοθέντα ΜΑΝ προς σύνολο πληθυσμού) για την Αίγινα, που σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι 48%, o δείκτης αποτελεσματικότητας (ΜΑΝ που έκαναν χρήση προς σύνολο πληθυσμού) 38%.
 
Όσο αφορά τις επιχειρήσεις οι αιτήσεις συμμετοχής ήταν 133, οι αιτήσεις χρηματοδότησης 28, οι αιτήσεις πληρωμής 27, τα συνολικά Καταβληθέντα ΑΝΗΚΟ (2018 & 1η φάση 2019) 9.806, το ποσοστό χρήσης Μέτρου ΜΙ από συμμετέχουσες επιχειρήσεις (πληρωμές/ συμμετοχές) 20,30% και ο δείκτης οφέλους κατά μ.ο. από τη χρήση του ΜΙ 363,22 ευρώ.
 
Αναλυτικά τα στοιχεία του υπουργείου για τους επιβάτες μπορείτε να δείτε εδώ και για τις επιχειρήσεις εδώ.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου χρήση του μέτρου έχει κάνει το 27% του νησιωτικού πληθυσμού (201.126 νησιώτες που έλαβαν κατά κεφαλήν 82,42 ευρώ)
Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, 7 στις 10 που έκαναν αίτηση συμμετοχής δεν έχουν ζητήσει χρηματοδότηση, με συνέπεια χρήση να έχουν κάνει 4.544 επιχειρήσεις, που επωφελήθηκαν 4,9 εκατ. ευρώ περίπου από τη μείωση του μεταφορικού τους κόστους.

Η απορροφητικότητα του μέτρου για τους επιβάτες, τις επιχειρήσεις και τα καύσιμα ανέρχεται σε 7%, το οποίο αντιστοιχεί μόλις σε 17 εκατ. Ευρώ από τα 230 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου μέχρι σήμερα. Είναι στοιχεία που έδωσε ο υπουργός κ. Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας στην Βουλή και εξήγγειλε ότι:

"Διερευνούμε τη συνεργασία του Υπουργείου με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, προκειμένου η έρευνα που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των 4 Επιμελητηρίων της Κρήτης, να επεκταθεί και να διευρυνθεί και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες. Να εκπονηθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση του παραγωγικού συστήματος και των αναγκών του νησιώτη επιχειρηματία, προκειμένου να προετοιμάσουμε στο Υπουργείο το κατάλληλο πλέγμα παρεμβάσεων, ενόψει μάλιστα και της εξειδίκευσης της Στρατηγικής μας για το ΕΣΠΑ 2021-2027".