Νέα τροποποίηση της πράξης για το έργο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο - Φυλακές. Αφορά σε αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν.

 
Η αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές της Αίγινας για νέες χρήσης, είναι ένα έργο to οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020". Παρά την σπουδαιότητα που έχει για την τοπική κοινωνία η παράδοση του έργου δεν υπάρχει και η ανάλογη πληροφόρηση για την πορεία των εργασιών. Το έργο εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ο δήμος της Αίγινας δεν έχει καν μέλος στην επιτροπή παρακολούθησης. Για αυτόν το λόγο τον Νοέμβριο του 2019 ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, είχε αποστείλει έγγραφο στην αρμόδα υπηρεσία διατυπώνοντας την διαμαρτυρία του.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνεδρίαση που έγινε τον Οκτώβριο του 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο ο δήμαρχος, όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν γνώριζαν καν ότι το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο - Φυλακές έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και το πληροφορήθηκαν από το Aegina Portal.
 
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018 και η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Μάιο του 2019 ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί, ενώ τον Ιούλιο δημοσιεύθηκε η πρώτη τροποποίηση της πράξης που αφορούσε στην μεταβολή του χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
 
Σήμερα δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια Αττικής μία ακόμη πράξη που αφορά σε δύο νέα υποέργα. Το υποέργο 3 αφορά την Εναλλακτική Διαχείριση (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και το  υποέργο 4  αφορά στην ανασκαφική διερεύνηση των αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί στα σκάμματα για τη διέλευση δικτύων κοινής ωφελείας, στον αύλειο χώρο
του κτηρίου, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αποκαλυφθέντων αρχαίων, συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων, τακτοποίηση και καταγραφή κινητών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας, τοποθέτηση πλεγμάτων ασφαλείας, όπου κριθεί αναγκαία, επιχωμάτωση, όπου κριθεί αναγκαία.
 
Η ημερομηνία λήξης της πράξης έχει οριστεί στις 31/12/2020.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο της τροποποιημένης πράξης εδώ.