Άρση απαγόρευσης στα σκάφη αναψυχής έως 7 μέτρων για ερασιτεχνικό ψάρεμα και κολύμβηση. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις.


Στην χθεσινή, καθιερωμένη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά, ο υφιποουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της άρσης των απαγορεύσεων για τα μικρά σκάφη των 7 μέτρων, στα οποία επιτρέπεται να αποπλεύσουν για τη διενέργεια αλιείας και για κολύμβηση. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Χαρδαλίας είπε: 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal."Σχετικά με τη νέα φάση θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω, ότι εκ παραδρομής και παρά τις σχετικές ανακοινώσεις μας, δεν περιλήφθηκε διάταξη που αφορά στο ερασιτεχνικό ψάρεμα.
Η σημερινή μας παρέμβαση σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία, στη σχετική ΚΥΑ, προστίθεται εδάφιο στ΄, σύμφωνα με το οποίο από αύριο εξαιρούνται από την απαγόρευση του κατάπλου σκαφών που ισχύει σε όλη τη χώρα, τα μικρά σκάφη ως 7 μέτρα, στα οποία επιτρέπεται να αποπλεύσουν για τη διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας και για την κολύμβηση των επιβατών τους στην ανοιχτή θάλασσα με τις εξής προϋποθέσεις:
Πρώτον, της μη προσέγγισης σε νησί της ίδιας ή άλλης περιφέρειας λιμενικού απόπλου.
Δεύτερον, της μη παραμονής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τρίτον, της τήρησης της ελάχιστης απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά".

Τι αναφέρει το ΦΕΚ
Άρθρο μόνο
Στην παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 1651), προστίθεται περ. στ’ ως ακολούθως:
«στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και
iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.».