Αίτημα της κ. Βάσως Θεοδωρακούλου προς την Αποκεντρωμένη, για την παράταση του ΚΤΕΟ στα οχήματα με έδρα την Αίγινα και τον δήμο Τροιζηνίας.


Έγγραφο με θέμα: "Αίτημα έγκρισης παράτασης ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων με έδρα την νήσο Αίγινα και τον δήμο Τροιζηνίας", απέστειλε το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, προς το Γραφείο του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Το έγγραφο αναφέρει τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Σε συνεχεία του προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο με έδρα την νήσο Αίγινα και τον δήμο Τροιζηνίας και λόγω της εξαιρετικής περίπτωσης που προκύπτει από την λειτουργία των κινητών μονάδων ελέγχου οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) που θα λειτουργήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις προαναφερόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα να μην διενεργούνται έλεγχοι εκτός του διαστήματος αυτού και σε συνέχεια της εγκυκλίου με ΑΔΑ ΨΙΩΠ465ΧΘΞ-ΚΓΓ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 8 της οικ. 19111/192/26-3-2019 ( ΦΕΚ 1003Β’) αιτούμαστε την έγκριση της παράτασης της ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των ανωτέρω αναφερόμενων οχημάτων μέχρι την 31-12-2020 σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα:

Α. Μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)
β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους 2021 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.


Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους 2021 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.


Β. Μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)
β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, οι δημοτικές ενότητες Τροιζήνος και Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου 2020 έως 14 Απριλίου του 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους μήνες της επόμενης εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου 2020 έως 14 Απριλίου 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους μήνες της επόμενης εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα .

 Γ. Μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού) β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της
επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
i. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχουν συμπληρωθεί τέσσερα έτη πριν από τις 15 Απριλίου τρέχοντος έτους, υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.


ii. Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχει συμπληρωθεί ένα έτος πριν από τις 15 Απριλίου τρέχοντος έτους, υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.


Επισημαίνεται ότι τα οχήματα της παρ.1α και 1β τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και πρέπει να υποβληθούν σε επανέλεγχο αυτός θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

iii. Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Λεωφορεία άνω των εννέα θέσεων -με του οδηγού-, Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και για τα οποία από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχει ήδη συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ενός έτους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος προγράμματος.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα:


Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πρόσκλησης που σας επισυνάπτεται.
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι οι προθεσμίες έχουν παραταθεί λόγω της αποφυγής της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνϊού COVID19 βάση της Υ.Α. του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη ( ΑΔΑ 943Ζ465ΧΘΞ-ΑΕΡ ).

Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων
Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη Βασιλική.

Δείτε το έγγραφο εδώ.