Οδηγίες για την αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Από τις 18 Μαΐου επιτρέπεται η προετοιμασία σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις στίβου.


Οδηγίες για την αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα τμήματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, τις στρατιωτικές σχολές, τις σχολές σωμάτων ασφαλείας και τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Εκ μέρους των μελών της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  ανακοινώνεται  ότι από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, θα  επιτρέπεται η αθλητική προετοιμασία  σε  ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις  στίβου  των  υποψήφιων  μαθητών, τριών πανελλαδικών εξετάσεων που εξετάζονται σε αγωνίσματα του κλασσικού αθλητισμού και από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, σε  κολυμβητήρια, για  την αθλητική προετοιμασίατων υποψηφίων στο αγώνισματης κολύμβησης, ως προβλέπετα ιγια  την  εισαγωγή  αυτών  στις  ακόλουθες  σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Τμήματα Επιστήμης  Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού  (ΤΕΦΑΑ),  Στρατιωτικές  Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Στο  πλαίσιο  της παραπάνω  προετοιμασίας,  κάθε  υποψήφιος  θα  πρέπει  να  προσκομίζει  κατά  την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση τα κάτωθι:

1.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2.Αντίγραφο της Αίτησης  Δήλωσης Συμμετοχής του υποψηφίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020 για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές και από την οποία αποδεικνύεται η εξέτασή του στα παραπάνω αγωνίσματα.
3.Ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσε ιτην κλινική εξέτασητου υποψηφίου για COVID-19 και ο οποίος θαδιατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείοτου.

Στην  περίπτωση  όπου υποψήφιοι συνοδεύονται από προπονητή,θα πρέπει να εισέρχονται συγχρόνως στην αθλητική εγκατάσταση και οι προπονητές να φέρουν την αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι καθώς και  οι  προπονητές τους θα πρέπει  να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες συνέταξε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο, στο πεδίο ενημέρωσης, με θέμα: "Αθλητισμός&COVID19" καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες των ομοσπονδιών που αφορούν στα αγωνίσματα του κλασσικού αθλητισμού και της κολύμβησης και έχουν αναρτηθεί στην ενότητα "Ειδικά πρωτόκολλα αθλημάτων".

Σας γνωρίζουμε ότι κάθε αθλητική εγκατάσταση ενδεχομένως να θέτει χρονικούς περιορισμούς στη χρήση  αυτής  για  την  αθλητική  προετοιμασία  κάθε  υποψηφίου. Στην  περίπτωση  αυτή,  ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας συνίσταται να είναι μία ώρα.