Μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών για το έργο του Λεουσείου, λόγω εργασιών στο ΕΣΗΔΗΣ.


Λόγω μίας προγραμματισμένης εργασίας αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα, που θα διαρκέσει από τις από την Παρασκευή 12/06/2020 μέχρι την Δευτέρα 22/06/2020, μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση του Λεουσείου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Την απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, στην συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 Ιουνίου. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες αλλαγές στις ημερομηνίες έχουν γίνει σε όλα τα δημόσια έργα, που η διαδικασία του διαγωνισμού συνέπεσε στην παραπάνω περίοδο, κατά την οποία το ΕΣΗΔΗΣ δεν θα λειτουργεί.