Εντάχθηκε η πράξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 271.236 ευρώ.


Από το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση για την ένταξη πράξης του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 271.236 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII, με τίτλο Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων της και της πράξης: "Εκπόνηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών της Νήσου Αίγινας, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας", με τα ακόλουθα υπoέργα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1. Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Κεντρικού Λιμένα Αίγινας
2. Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Λεοντίου
3. Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Σουβάλας
 
Η απόφαση έχει ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου 2020.