Η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα της Σουβάλας.


Δημοσιεύθηκε πριν από λίγο η απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, ύστερα από κατεπείγουσα - δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης αποφασίστηκε ομόφωνα, επί 7 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9, η έγκριση των παρακάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1. Την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της χερσαίας ζώνης Σουβάλας (δρόμος Αλιπράντη) και συγκεκριμένα έμπροσθεν του κτηρίου ‘’Κρητικός’’ (στίγμα φ: 37°46'21.10"Β & λ: 023°29'15.56"Α) έως και την γωνία κτηρίου ‘’Κανάκη’’ (στίγμα φ: 37°46'21.28"Β & λ: 023°29'20.57"Α). Εν λόγω απαγόρευση αφορά για χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως και 31/08/2020 και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Στην συνέχεια από την 01/09/2020 έως και 20/09/2020, η απαγόρευση αφορά μόνο τις ημέρες Παρασκευή- Σαββάτο-Κυριακή. Για όλα τα προαναφερόμενα θα τοποθετηθούν κατάλληλες ρυθμιστικές ταμπέλες του Κ.Ο.Κ., οι οποίες θα τοποθετούνται και θα αφαιρούνται με μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα μας.

2. Σχετικά με το ανατολικό τμήμα του προβλήτα λιμένα Σουβάλας και με σκοπό την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών του λιμένα, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα αφορά το χρονικό διάστημα από την 01/08/2020 έως και 20/09/2020 και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Εν λόγω απαγόρευση θα αφορά μόνο Ι/Χ αυτοκίνητα και Φ/Γ οχήματα, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση δίκυκλων οχημάτων. Ως όριο μέγιστης ταχύτητας εντός του εν λόγω τμήματος του δρόμου, ορίζεται η ταχύτητα των είκοσι (20) χιλιομέτρων. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη ρυθμιστική ταμπέλα του Κ.Ο.Κ. σε στίγμα φ: 37°46'21.48"Β & λ: 023°29'20.74"Α, καθώς και διευκρινιστική, η οποία θα τοποθετείται και θα αφαιρείται με μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα μας.

3. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαστική η πρόβλεψη υποχρεωτικού διαδρόμου/λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων, πλάτους, τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εισόδων-εξόδων όλων των παρόδιων κτηρίων, τη διέλευση υπηρεσιακών οχημάτων (λιμενικού, αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου,
κλπ) που εξαιρούνται από όλες τις παραπάνω απαγορεύσεις καθώς και των υπολοίπων εξαιρούμενων οχημάτων σύμφωνα με τα προρρηθέντα.

Μπορείτε να διαβάστε το έγγραφο της απόφασης εδώ.