Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεουσείου.


Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η συνεδρίαση της οποίας πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 25 Αυγούστου, το "Πρακτικό I" του διαγωνισμού για το έργο "Ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση του κτηρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσείου Στέγης για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων "Ο Άγιος Νεκτάριος" της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης", προϋπολογισμού 3.047.080 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού και την ανάθεση της σύμβασης του έργου στην εταιρία η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και κάλυπτε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Επίσης, αποφάσισε την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού.