Την παραχώρηση πλυντηρίου κάδων απορριμάτων, εξασφάλισε ο Δήμος Αίγινας, μετά από απόφαση του Δήμου Πειραιά.


Είναι ένα από τα ζητήματα για το οποίο τόσο ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, όσο και ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Πτερούδης έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Πρόκειται για το πλύσιμο των κάδων απορριμάτων, μία αναγκαία διαδικασία προκειμένου οι κάδοι να παραμένουν καθαροί.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Καθώς ο δήμος της Αίγινας δεν διαθέτει τέτοιο μηχάνημα, είχε εκφραστεί ακόμη και η προοπτική της μίσθωσης. Τελικά η λύση θα έρθει από τον δήμο Πειραιά, που στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  αποφάσισε την παραχώρηση ενός πλυντηρίου κάδων στον δήμο Αίγινας, για 8 ημέρες ανά δίμηνο, μέχρι την 31η-12-2021.
 
Σύμφωνα με τη απόφαση, το Δ.Σ. έλαβε υπόψιν την εισήγηση που αφορά στην παραχώρηση ενός πλυντηρίου κάδων για 8 ηµέρες ανά δίµηνο και µέχρι την 31η-12-2021, δεδοµένου ότι ο ∆ήµος Αίγινας δεν παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσία καθαριότητας των κάδων, µε την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούνται πρωτίστως οι ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου Πειραιά και δεν θα κωλύεται η λειτουργία των υπηρεσιών
του.

Τα νησιά µας είναι γνωστό ότι αντιµετωπίζουν σωρεία προβληµάτων. ∆εδοµένου ότι το αίτηµα του ∆ήµου Αίγινας αφορά συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, θεωρούµε ότι δεν τίθεται πρόβληµα στη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας στο ∆ήµο Πειραιά και συνεπώς µπορούµε να παραχωρήσουµε το συγκεκριµένο πλυντήριο κάδων για να καλυφθούν οι ανάγκες στον ευαίσθητο τοµέα της καθαριότητας και τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας του νησιού, αναφέρει το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης.
 
Αφού έλαβε υπόψη το µε αρ. 12802/9-9-2020 αίτηµα του ∆ήµου Αίγινας. Αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την παραχώρηση ενός πλυντηρίου κάδων, για 8 ηµέρες ανά δίµηνο και µέχρι την 31η-12-2021, στο ∆ήµο Αίγινας, µε την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούνται πρωτίστως οι ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου Πειραιά και δεν θα κωλύεται η λειτουργία των υπηρεσιών του.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png