Το Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας καθόρισε τις τιμές που θα ισχύσουν το 2021 ανά ζώνη, για την χρήση χώρων της δικαιοδοσίας του.


Το Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας καθόρισε τις τιμές που θα ισχύσουν το 2021, ανά ζώνη για την χρήση χώρων στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του Δ.Σ.  καθορίζονται οι ζώνες ανταλλάγματος των παραχωρούμενων χώρων των Ζωνών Λιμένων προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα ανά περιοχή δικαιοδοσίας του για το έτος 2021:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1) Α΄ Ζώνη Ανταλλάγματος Αίγινας το ποσό των 36 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως
2) Β΄ Ζώνη Ανταλλάγματος από Ακρογιάλι έως Πέρδικα το ποσό των 27 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως
3) Γ΄ Ζώνη Ανταλλάγματος Σουβάλας και Λεοντίου το ποσό των 27 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.
4) Περίπτερα το ποσό των 108 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.
5) Στεγασμένος χώρος (εκδοτήρια) το ποσό των 36 ευρώ ανά τ.μ. μηνιαίως.

Η απόφαση για τον καθορισμό των τιμών ελήφθει στην συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης.