Η Αίγινα και η Π.Ε. Νήσων περιλαμβάνεται στην εκπόνηση μεγάλης έρευνας για την εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, από το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, την Περιφέρεια Αττικής και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.


Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση έρευνας, για την εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στη Περιφέρεια Αττικής, που έχει εγκριθεί μεταξύ του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τίτλο: "Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς & πλημμύρας στη Περιφέρεια Αττικής", με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει δημοσιευθεί περιέχονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δημιουργία εκτιμήσεων έκθεσης στο κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς και σεισμού σε κατάλληλα επιλεγμένες και ευάλωτες περιοχές και Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Στις περιοχές της εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνεται και η Αίγινα, όπως άλλωστε και άλλα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας, στην εκτέλεση των δράσεων: "Επιχειρησιακή ανάλυση & πρόγνωση εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών", όπου σύμφωνα με το σχέδιο επιλέχθηκαν ευάλωτες περιοχές, που παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο που ανήκουν στους παρακάτω Δήμους:

2.1 Σαλαμίνας
2.2 Αίγινας
2.3 Τροιζηνίας – Μεθάνων
2.4 Σπετσών
2.5 Πόρου
2.6 Βύρωνα
2.7 Καισαριανής
2.8 Παιανίας

Για το θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας Αττικής το σχέδιο προβλέπει δράση για την "Χαρτογράφηση μορφολογίας πυθμένα θαλασσίων περιοχών, υποθαλάσσιων ενεργών ρηγμάτων και αστοχιών υποθαλάσσιων πρανών" περιλαμβάνει χαρτογράφηση του πυθμένα των θαλάσσιων περιοχών της Περιφέρειας Αττικής. Από αυτή τη δράση θα προκύψει η μορφολογία του πυθμένα, με αποτέλεσμα κατά τη δράση Β6.4 "Εντοπισμός και αξιολόγηση πιθανών δομών πρόκλησης tsunami" να εντοπιστούν επιμέρους ασταθείς ζώνες συμπεριλαμβανομένων υποθαλάσσιων περιοχών με ρήγματα καθώς και απότομα και ασταθή πρανή και να αξιολογηθεί το δυναμικό, που διαθέτουν για την πρόκληση tsunami σε περίπτωση σεισμού στο θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας η πλησίον αυτής ή σε περίπτωση υποθαλάσσιας κατολίσθησης.

Έμφαση θα δοθεί στα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, στο πλαίσιο άλλης δράσης που περιγράφεται στο σχέδιο και αναφέρεται ως "Ανάλυση σεισμικότητας με χρήση δεδομένων καταλόγων, σεισμικής επικινδυνότητας με εφαρμογή πιθανολογικής και αιτιοκρατικής προσέγγισης, και κατανομής ισχυρής εδαφικής κίνησης (shakemaps) με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (νησιά Αργοσαρωνικού, Κύθηρα και Αντικύθηρα) θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ανάλυση στο σύνολο της Περιφέρειας, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά του Αργοσαρωνικού, στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.