Επιβολή προστίμου 600 ευρώ για παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας.

Με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, που υπεγράφη στις 25 Νοεμβρίου, επιβάλλεται πρόστιμο 600 ευρώ για παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. Η επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, αφορά εγκατάλειψη των απορριμμάτων - άρθρο 3 παρ. 2ε: απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.