Εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ. Εξυπηρετεί 3.800 κατοίκους το χρόνο.


Δημοσιεύθηκε σήμερα το έγγραφο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (η συνεδρίαση έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23 Οκτωβρίου) που αφορά στην έγκριση της συνέχισης της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Αίγινας. Η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε από τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά αναφέρει ότι "η συνέχιση της λειτουργίας του γραφείου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία κατά την διάρκεια του έτους εξυπηρετούνται περίπου 3.800 συμπολίτες μας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σε διαφορετική περίπτωση τα άτομα αυτά, κατά βάση άνεργοι και με χαμηλά εισοδήματα, θα έπρεπε να ταξιδέψουν από την Αίγινα στον Πειραιά (18 ναυτικά μίλια απόσταση) προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Τούτο θα προκαλούσε οικονομική επιβάρυνση στους ίδιους και στις οικογένειές τους καθώς το κόστος μετακίνησης (μετάβαση και επιστροφή) φθάνει τα 19 ευρώ με συμβατικό πλοίο, ενώ με υδροπτέρυγο φθάνει τα 28 ευρώ.
 
Επιπλέον, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, δηλαδή την περίοδο που κλείνουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και υποβάλουν οι απολυόμενοι τα δικαιολογητικά τους για να επιδοτηθούν, τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων και των ιπτάμενων δελφινιών συρρικνώνονται με αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να υφίστανται ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Επιπρόσθετα η συνέχιση της λειτουργίας του Γραφείου
Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας καθίσταται επιτακτική λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19".

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  • Εγκρίνει την συνέχιση της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας και για το έτος 2021, καθώς από το εν λόγω Γραφείο εξυπηρετούνται σε ετήσια βάση ένας μεγάλος αριθμός άνεργων και οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας που σε διαφορετική περίπτωση τα άτομα αυτά θα έπρεπε να ταξιδέψουν από την Αίγινα στον Πειραιά (18 ναυτικά μίλια απόσταση) προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
  • Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες για την περαίωση της παρούσας.