Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του έργου για τις καταπτώσεις στα Βροχεία.

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον δήμο της Αίγινας η διακήρυξη για το έργο της αντιμετώπισης των καταπτώσεων στον παραλιακό δρόμο Αίγινας - Πέρδικας, στη περιοχή Βροχεία. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί επί σειρά ετών τους διερχόμενους, λόγω των καταπτώσεων που παρατηρούνται κατά διαστήματα. Ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 191.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης (η σύνταξη των όρων πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή στις 13 Οκτώβριου 2020) σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου των καταπτώσεων σε πρανές της επαρχιακής κεντρικής οδού Αίγινας - Πέρδικας, στη θέση Βροχεία. Οι καταπτώσεις δημιουργούν προβλήματα και εγκυμονούν άμεσους κινδύνους αναφορικά με την κίνηση οχημάτων και πεζών. Το επισφαλές πρανές βρίσκεται σε επαφή με την κεντρική επαρχιακή οδό.
 
Τα όρια της περιοχής που απαιτείται άμεση επέμβαση φαίνονται στην υπ’αρ. 90 /2020 σχετική μελέτη και εμφανίζονται σε μια ζώνη συνολικού μήκους περί τα 218 m, αναφέρει το κείμενο του εγγράφου της διακήρυξης.
 
Υπενθημίζεται ότι η  πτώση από πέτρες, μικρού συνήθως μεγέθους, είναι σχεδόν καθημερινή υπόθεση. Το ζήτημα απασχολεί για χρόνια την τοπική κοινωνία και έχει αναγνωριστεί ως πρόβλημα με αυξημένη προτεραιότητα λόγω της μεγάλης επικινδυνότητάς του. Το ζήτημα έχει συζητηθεί πολλές φορές στο δημοτικό συμβούλιο, ενώ συχνό είναι και το ρεπορτάζ, επί σειρά ετών, για την πτώση πετρών στο οδόστρωμα.
 
Σύμφωνα με την διακήρυξη το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες". Τον Δεκέμβριο του 2018 εγκρίθηκε ποσό 250.000 ευρώ για τον δήμο Αίγινας, από το παραπάνω πρόγραμμα. Στην εισήγηση που είχε κάνει τότε ο κ. Δημήτρης Μούρτζης είχε αναφέρει ότι με το ποσό αυτό θα υλοποιηθεί το έργο για το τμήμα του παραλιακού δρόμου στην περιοχή των Βροχείων, αλλά του τοιχίου που κατέρρεε στο Βαθύ
 
Η αποδοχή της πίστωσης είχε γίνει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση της 21η Ιανουαρίου 2019.
 
Μεταγενέστερα ο κ. Γιάννης Ζορμπάς είχε δηλώσει ότι για την χρηματοδότηση του έργου μάλλον αυτή θα προέλθει από κάποιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στις 5 Νοεμβρίου 2020 η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών τροποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης και δόθηκε παράταση της απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επιστρέφοντας στο έργο, κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 8-01-2021, καταληκτική ημερωμηνία η 20-01-2021, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί στις 27 Ιανουαρίου 2021. Τέλος η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα του ορισμού επιβλέποντα.