Προκήρυξη για την πρόσληψη ΠΕ ψυχολόγου, για την στελέχωση της Δομής "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας".


Την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 - 2020" - Άξονας Προτεραιότητας 09 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανακοινώνει ο δήμος Αίγινας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Αναλυτικά την ανακοίνωση μαζί με τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας.