Έναρξη λειτουργίας της περιοχής παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων βόρεια της Μετώπης.


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, δημοσιεύθηκε χθες η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας της χαρακτηριζόμενης ως μικρής διάρκειας περιοχής παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων VI: βόρεια της νήσου Μετώπης Αίγινας και άρση των προληπτικών υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος για την παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής και αλιείας ζώντων δίθυρων μαλακίων. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση που υπογράφει η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη αναφέρει τα ακόλουθα:

Αποφασίζεται: Α. Η άρση των προληπτικών υγειονομικών μέτρων, τα οποία είχαν ληφθεί, για την προστασία της δημόσιας υγείας, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 185527/05.03.2020 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων και

Β. η έναρξη της εποχικής λειτουργίας της περιοχής παραγωγής VI: Βόρεια της νήσου Μετώπης στον Σαρωνικό Κόλπο για την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση ζώντων δίθυρων μαλακίων (κυδώνια/ Venus verucosa, και γυαλιστερές/ Callista chione,) από την περιοχή παραγωγής VI: βόρεια της νήσου Μετώπης στον Σαρωνικό Κόλπο η οποία περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης, η οποία βρίσκεται μεταξύ των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου στον Σαρωνικό Κόλπο, και ορίζεται από τις συντεταγμένες:


Γ. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να διακινούνται μέσω Κέντρου Αποστολής, υποχρεωτικά συνοδευόμενα από έντυπο καταγραφής, για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο λόγω του ότι η εν λόγω περιοχή παραγωγής είναι χαρακτηριζόμενη ως κατηγορία Α.
Δ. Την εφαρμογή της παρούσας που ισχύει από σήμερα αναθέτουμε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο  Πειραιά, στη Λιμενική Αρχή Αίγινας, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στο εμπόριο ζώντων δίθυρων μαλακίων από την περιοχή παραγωγής βόρεια της νήσου Μετώπης στον Σαρωνικό Κόλπο.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων που αναφέρονται στην απόφαση και όπως προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.