Εγχάραξη του ονόματος του Νικόλαου Κουμπενά, θύματος πολέμου, στο μνημείο Ηρώο Πεσόντων.


Στις 24 Μαρτίου ο Δήμος της Αίγινας προχώρησε στην εγχάραξη του ονόματος του Νικολάου Κουμπενά στο μνημείο Ηρώο Πεσόντων στην πλατεία Εθνεγερσίας. Πρόκειται για την εφαρμογή απόφασης που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας στις 24 Νοεμβρίου 2020.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, που περιελάμβανε επιστολή της κόρης του Νικολάου Κουμπενά και η οποία διαβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πατέρας της υπήρξε μέλος του πληρώματος του επίτακτου Α/Π ατμόπλοιου "ΙΘΑΚΗ" Ν.Π. 434 στη Σούδα Κρήτης, στις 20 Απριλίου 1941.

Επίσης, σύμφωνα με όσα περιέγραφε η επιστολή, είχαν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά και η αίτηση από 02/08/2018 χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο ζήτημα. Μετά από εντολή του δημάρχου ο κ. Γεώργιος Καρύδης προχώρησε στην ανάρτηση της φωτογραφίας του πατέρα της στην "πινακοθήκη του Παλαιού Δημαρχείου" όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή, ωστόσο έμενε σε εκκρεμότητα η εγχάραξη του ονόματός του στο Ηρώο Πεσόντων.

Στις 24 Νοεμβρίου 2020 το ζήτημα ήρθε ως θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Περί εξέταση αιτήματος της Αγγελικής Κουμπενά - Σταμάτη για την απόδοση τιμής στον Νικόλαο Κουμπενά ο οποίος υπήρξε θύμα πολέμου το έτος 1941". Το Σώμα το εκείνη την συνεδρίαση είχε αποφασίσει ομόφωνα ότι αποδέχεται το αίτημα της που αφορά την εγχάραξη του ονόματος του Νικολάου Κουμπενά του Χρήστου, θύματος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Ηρώο Αίγινας και ότι εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο για τις ενέργειές του για την περαίωση της απόφασης.