Η απόφαση για τις θέσεις διασύνδεσης των κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Αίγινας, με βάση τα πρωτόκολλα του Covid-19.


Σύμφωνα με έγγραφο που αφορά στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για τον καθορισμό των θέσεων διασύνδεσης των κρουαζιερόπλοιων, δηλαδή τις τεχνικές λύσεις για την διασύνδεση μεταξύ των λεμβών των πλοίων και της λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας, στις 21 Απριλίου συνεδρίασε το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου. Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος η διασύνδεση αυτή, θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τις αυξημένες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για τον Covid-19, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί η Αίγινα στα υπό εξέταση λιμάνια της κάθε εταιρείας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η εισήγηση του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιου Θεριανού όπως που σιάζεται στο έγγραφο της απόφασης:

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, αναγνωρίζοντας τα άμεσα και τα έμμεσα οφέλη που είναι δυνατόν να προκύψουν από την προσέλκυση Κρουαζιερόπλοιων στο νησί μας, έχει από το 2017 προχωρήσει σε όλα τα αναγκαία βήματα για την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα καταστήσουν το νησί μας έναν ελκυστικό προορισμό στις εταιρείες Κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο αυτό και με σταθερή προσήλωση στην επιδίωξη της περαιτέρω αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος μας αλλά και με την προσδοκία της αύξησης της επισκεψιμότητας στο νησί μας από μια δραστηριότητα που έως τώρα δεν έχει, το ΔΛΤ Αίγινας, σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, όπως γνωρίζετε, προχώρησαν σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για την στοχευμένη προώθηση του νησιού μας απευθείας στους  εκπροσώπους των εταιρειών κρουαζιέρας.

Ωστόσο, όπως είναι εύλογο, για να είναι δυνατόν να προωθηθεί το νησί μας, κληθήκαμε να εξετάσουμε σε τεχνικό επίπεδο τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την διασύνδεση μεταξύ των λέμβων των πλοίων και της λιμενικής εγκατάστασης, ώστε να διασφαλίσουμε σαν Φορέας Διοίκησης την ασφαλή προσέγγιση, από-επιβίβαση των επιβατών και πληρωμάτων και διακίνηση τους εντός του λιμένα (λαμβάνοντας υπόψιν τις αυξημένες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για τον Covid-19), κάτι που είναι και βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να ενταχθεί η Αίγινα στα υπό εξέταση λιμάνια της κάθε εταιρείας.

Η ευρεία σύσκεψη που έγινε τον Μάρτιο για την περιγραφή των απαιτήσεων και την εξεύρεση λύσεων:

Στο πλαίσιο αυτό στις 18/03/2021 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στη αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου της Αίγινας με την συμμετοχή του κ. Δημάρχου, του Προέδρου του ΛΤ κ. Θεριανού, του κ. Σκαλτσιώτη με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου και του Υπευθύνου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, του κ. Καλαμάκη με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, του κ. Λιμενάρχη και των αρμοδίων στελεχών του Λιμεναρχείου Αίγινας, του Συμβούλου Ασφαλείας και του Συμβούλου για την προώθηση της Κρουαζιέρας, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, με σκοπό αφενός την περιγραφή τόσο των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την ασφαλή διασύνδεση των κρουαζιερόπλοιων και αφετέρου την εύρεση εκείνων των λύσεων που θα συνδυάζουν την ασφάλεια με την όσο το δυνατόν μικρότερη διατάραξη της συνολικής λειτουργίας του λιμένα και την διατήρηση του κόστους υλοποίησης και του λειτουργικού
κόστους σε ανεκτά για το Λιμενικό Ταμείο επίπεδα.

Οι χώροι που επιλέχθηκαν ως Ζώνες Διασύνδεσης:

1. Ζώνη Α, Κύρια Θέση Διασύνδεσης: Η Ζώνη αυτή, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο έγγραφο (σελ.2-4), θα θεωρείται ως η κύρια θέση διασύνδεσης της Λιμενικής Εγκατάστασης. Θα οριοθετηθεί από φορητή περίφραξη τύπου Jersey ενώ στο σημείο εισόδου της θα υπάρχει φορητό φυλάκιο. Η Ζώνη αυτή θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες λειτουργείες του λιμένα και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη όποτε υπάρχει κρουαζιερόπλοιο. Κατά την λειτουργία της δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία των σημειωμένων στη σελ.3 θέσεων στάθμευσης του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης και θα πρέπει να διασφαλίζετε η χρήση τους για την κρουαζιέρα.

2. Ζώνη Β, Δευτερεύουσα Θέση διασύνδεσης: Η Ζώνη αυτή, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο έγγραφο (σελ.2 και 5), θα θεωρείται ως δευτερεύουσα θέση διασύνδεσης. Θα οριοθετείτε, μόνο όποτε απαιτείται, με τη χρήση συστήματος φορητής περίφραξης ύψους 2,40 μέτρων ενώ στο σημείο εισόδου θα υπάρχει μικρό φορητό φυλάκιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της συγκεκριμένης Ζώνης είναι να μην είναι ελλιμενισμένα κατά την διάρκεια της διασύνδεσης και μόνο τα αλιευτικά σκάφη, ενώ τα λεωφορεία στα οποία θα πρόκειται να επιβιβασθούν οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου θα σταθμεύουν στο προσημειωμένο χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνημμένο έγγραφο (σελ.5)

3. Ζώνη C, Θέση Emergency: Η Ζώνη αυτή, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο έγγραφο (σελ.2 και 6), θεωρείται ως η θέση Emergency. Θα χρησιμοποιείται μόνον σε περιπτώσεις που ηδιασύνδεση στις  άλλες δύο θέσεις δεν θα είναι δυνατή. Θα οριοθετείτε, μόνο όποτε απαιτείται, με τη χρήση συστήματος φορητής περίφραξης ύψους 2,40 μέτρων ενώ στο σημείο εισόδου θα υπάρχει μικρό φορητό φυλάκιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της συγκεκριμένης Ζώνης είναι να μην είναι ελλιμενισμένο κατά την διάρκεια της διασύνδεσης και μόνο του ρυμουλκό σκάφος. Τα λεωφορεία στα οποία θα πρόκειται να επιβιβασθούν οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου θα σταθμεύουν στο προσημειωμένο χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνημμένο έγγραφο (σελ.5) Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας επισυνάπτω το ενημερωτικό έγγραφο του Συμβούλου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας, που δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ως άνω αναφερόμενα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι αρκετές εταιρείες κρουαζιέρας έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για το νησί μας (προορισμό) μας και την επιθυμία τους να το επισκεφθούν, προκειμένου να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες- ενημερώσεις των αρμοδίων αρχών, (οικεία Λιμενική Αρχή, αρμοδίων υπηρεσιών αρχαιολογίας κλπ.), για την λήψη της σύμφωνης γνώμης τους ώστε να καταστεί δυνατή η επίσημη ενημέρωση των τεχνικών κλιμακίων των εταιρειών Κ/Ζ, ζητείται η σύμφωνη γνώμη σας και εξουσιοδότηση για ενέργειες, προκειμένου το νησί μας να καταφέρει σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία να έχει μια ακόμη καλύτερη προοπτική στον τουρισμό και η τοπική κοινωνία να αποκομίσει τα άμεσα και έμμεσα οφέλη από αυτόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα (επί 8 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9) ότι αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και επιλέγει να χωροθετηθούν οι παραπάνω ζώνες.