Αγωνία για τα οικόπεδα που έχουν μείνει χωρίς αποψίλωση. Τι αναφέρει ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας.

kseroxorta.JPG
Καθώς τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε μία περίοδος με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες το επόμενο διήμερο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, θα ανέβουν ακόμη περισσότερο, αλλά και λόγω της αντιπυρικής περιόδου που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου, η θέα των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων που παραμένουν χωρίς να έχουν αποψιλωθεί δημιουργούν εύλογη αγωνία στους πολίτες για το τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση μιας φωτιάς.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τι ισχύει με βάση τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας
 
Το Άρθρο 17 που αφορά την καθαριότητα των οικοπέδων αναφέρει τα ακόλουθα:
 
Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των κινδύνων πυρκαγιάς, ιδίως τους θερινούς μήνες, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα καθώς και τα πεζοδρόμιά τους, ακόμα και αν τα απορρίμματα αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο, οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν στην περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση των εντός αυτών φυόμενων χόρτων και συναφών φυτών, άνευ ειδοποιήσεως.
 
Αν διαπιστωθεί από τον Δήμο ότι την 15η Ιουνίου κάθε έτους το οικόπεδό τους αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ή μολύνσεων, ο Δήμος δικαιούται να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευθύνους, επιπροσθέτως δε επιβάλλει σ’ αυτούς και πρόστιμο 100 Ευρώ.
 
Όταν υπάρχει έγγραφη από τον Δήμο όχληση προς τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του ακινήτου απαιτείται συμμόρφωση (καθαρισμός κ.λπ.) εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του εγγράφου.