Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για την αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας στην Όμορφη Εκκλησία.

omorfi-ekklisia-00.jpg

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και την Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων εγκρίθηκε Τεχνική Έκθεση με τίτλο: "Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων - Ομορφοκκλησιάς στην Αίγινα".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες:

1. Αρμολόγημα αρμών λιθοδομής κρηπιδώματος,
2. Εκσκαφή περιμετρικά του ναού τάφρου (ντρενάζ) για την απορροή των ομβρίων υδάτων,
3. Κατασκευή στον πυθμένα της τάφρου γαρμπιλοδέματος,
4. Κάλυψη σκάμματος με γεωύφασμα καθώς και κάλυψη του διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης με το ίδιο υλικό,
5. Πλήρωση της τάφρου με διαβαθμισμένα σκύρα και κάλυψη της με λιθόπλακες,
6. Κάλυψη της τελικής επιφάνειας του ορύγματος με διάστρωση σκυροδέματος,
7. Απομάκρυνση του γειτνιάζοντος στον ναό δέντρου,
8. Κατασκευή βόρεια και ανατολικά του ναού χαμηλού λιθόκτιστου τοιχείου,
9. Καθαίρεση του υπάρχοντος νεωτέρου εγκάρσιου λίθινου τοίχου στα βόρεια του ναού, 10. Καθαίρεση χειρωνακτικά του νεωτέρου στρώματος μωσαϊκού δαπέδου του ναού και ανάδειξη του υποκείμενου υπάρχοντος λίθινου δαπέδου με καθαρισμό και αρμολόγημα αυτού.


Οι προτεινόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη και φροντίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.