Δύο ακόμη πρόστιμα για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας με απόφαση δημάρχου.

20191001_132959-prostima.jpg

Δύο ακόμη πρόστιμα για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας επιβλήθηκαν στην αρχή του μήνα με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Και τα δύο πρόστιμα είναι ύψους 600 ευρώ έκαστο και αφορούν στην "απόρριψη ογκωδών σε ξένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστο χώρο".  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στις αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων προβλέπεται η δυνατότητα ένστασης. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Τυχόν ενστάσεις επί των προστίμων που αφορούν βεβαιωμένες παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.  Ένσταση μπορεί να υποβάλλει ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.