Οι προγραμματισμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Αίγινα για την περίοδο 30 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Αίγινα για την περίοδο 30 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου:

screenshot.1702.png