Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αίγινα - κατηγορία κινδύνου 3 - τη Δευτέρα 5 Ιουλίου.

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αίγινα - κατηγορία κινδύνου 3 - τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, σύμφωνα με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

210705.jpg