Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αίγινα - κατηγορία κινδύνου 3 - την Τετάρτη 7 Ιουλίου.

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αίγινα - κατηγορία κινδύνου 3 - την Τετάρτη 7 Ιουλίου, σύμφωνα με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

210707.jpg