Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Ποια η πορεία και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

IMG_20210422_140732-panagiotis-koukoulis.jpg

Στις 30 Μαΐου 2021 ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας και μεταφέρθηκε για πρώτη φορά νερό από το Πέρανι της Σαλαμίνας, στο εργοτάξιο του Λεοντίου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Απόσπασμα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Ωστόσο, απέμενε ένα μικρό τμήμα, με την ολοκλήρωση του οποίου θα επέτρεπε να μεταφερθεί το νερό από το το Πέρανι της Σαλαμίνας, στην νέα κεντρική δεξαμενή, που βρίσκεται στο Λεόντι. Αυτό το τμήμα του αγωγού ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, με την ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου του Υποθαλάσσιου Αγωγού, ενημέρωσε με σημείωμά του, τον δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Δημοτικούς Συμβούλους για την συνεδρίαση της Επιτροπής που έγινε στις 2 Ιουλίου. Επίσης, στο τέλος του ίδιου σημειώματος υπάρχει ενημέρωση για το έργο της Αποχέτευσης.

"Το έργο έγινε". Η τωρινή κατάσταση και οι επόμενες φάσεις.

Ήταν χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης χθες, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο: "Το έργο έγινε" είπε για την πόντιση του αγωγού και περιέγραψε την τωρινή κατάστασή του και ποιες είναι οι επόμενες φάσεις:

"Εδώ και λίγες μέρες έχει μπει και το τελευταίο τμήμα του αγωγού και αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στην δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ που είναι στη Σαλαμίνα, Πέρανι και στη δεξαμενή τη δική μας που είναι πάνω στο Λεόντι, όχι στο λιμάνι, η νέα κεντρική δεξαμενή. Ανάμεσα σε αυτές τις δεξαμενές μεσολαβούν τέσσερις βάνες, ίσως λιγότερες ίσως καμία περισσότερη. Δηλαδή το έργο έγινε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ανοίξουμε αυτές τις βάνες, το νερό θα κυλήσει από την δεξαμενή της Πέρανης, στη νέα κεντρική δεξαμενή στο Λεόντι", είπε ο κ. Κουκούλης. 

Το περιεχόμενο του ενημερωτικού σημειώματος, για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Υποθαλάσσιου Αγωγού.

Θέμα: Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Υποθαλάσσιου

 1. Επεσήμανα ότι η Επιτροπή έχει περιέλθει σε πλήρη αδράνεια και ως εκ τούτου η ενημέρωση του Δήμου Αίγινας για την εξέλιξη του έργου είναι ανεπαρκής. Οι σποραδικές ενημερώσεις που γίνονται προς τον Δήμαρχο ή και προς εμένα από τον επιβλέποντα κ. Χ. Γεωργαλή ή τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας δεν αντικαθιστούν με κανένα τρόπο την λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης και τη συμμετοχή του Δήμου - ο οποίος είναι ο Κύριος του έργου - στην εξέλιξη της υλοποίησης. Η κ. Αντιπεριφερειάρχης απέδωσε την αδρανοποίηση σε φόρτο εργασίας και υποσχέθηκε – για μια ακόμη φορά – την ενεργοποίηση της Επιτροπής

 2. Από την ενημέρωση για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα του έργου:

  1. Μετά την ολοκλήρωση της πόντισης του αγωγού, απομένουν τα εξής για την ολοκλήρωση του έργου:

   1. Ηλεκτρολογικά και έργα αυτοματισμού

   2. Κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης

   3. Τοποθέτηση τσιμεντοστρωμάτων για την προστασία του αγωγού

  2. Σύμφωνα με τη σύμβαση και κατόπιν της παράτασης που δόθηκε από την Περιφέρεια, το έργο θα πρέπει να περατωθεί μέχρι τις 30/9/2021. Ο ανάδοχος δεν συμφώνησε με την παράταση αυτή, προσέφυγε σε αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, η οποία ενέκρινε παράταση μέχρι τις 31/12/2021. 

Η θέση της κ. Μπόγρη είναι ότι το έργο πρέπει να περατωθεί μέχρι τις 30/9/2021, εκτός από την τοποθέτηση των τσιμεντοστρωμάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Όπως διατυπώθηκε από την κ. Μπόγρη: «Στο τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου θα υδροδοτήσουμε την Αίγινα». 

 1. Στο τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου 2021 προβλέπεται να γίνουν οι δοκιμές ολοκλήρωσης του έργου (υδροστατική δοκιμή, έλεγχος παροχετευτικότητας), στις οποίες ζήτησα να παρευρίσκομαι. 

 2. Η Αντιπεριφερειάρχης και οι επιβλέποντες μηχανικοί εκδήλωσαν την ανησυχία τους για την καθυστέρηση εκ μέρους του Δήμου της επισκευής της νέας κεντρικής δεξαμενής. Η καθυστέρηση αυτή είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσκολίες και καθυστέρηση στην διεξαγωγή των δοκιμών.

 1. Με βάση τα ανωτέρω, παραθέτω τις ακόλουθες σκέψεις – προτάσεις:

  1. Η επισκευή της νέας κεντρικής δεξαμενής από τον Δήμο πρέπει να επισπευσθεί.

  2. Ο Δήμος πρέπει να προετοιμασθεί για την επόμενη μέρα, για την ημέρα δηλαδή που θα γίνει διοικητική παραλαβή του έργου. Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, η ημέρα αυτή είναι η 1/1/2022. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και την συντήρηση του έργου για περίοδο 3 ετών, αλλά οι αρμοδιότητες του Δήμου παραμένουν σε πολλά σημαντικά και καίρια σημεία, όπως η εξασφάλιση εναλλακτικής τροφοδότησης με νερό, η φύλαξη του αγωγού έναντι διαφόρων κινδύνων, η ασφάλιση του αγωγού, η νέα τιμολόγηση του νερού προς τους καταναλωτές, η εκπαίδευση του προσωπικού κλπ.

  3. Έχω αναφερθεί και παλαιότερα για την ανάγκη αναβάθμισης της Υπηρεσίας Ύδρευσης, καθώς η λειτουργία των χερσαίων έργων και του υποθαλάσσιου αγωγού θέτουν αυξημένες απαιτήσεις, στις οποίες η παρούσα δομή της Υπηρεσίας αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Η αναβάθμιση αυτή είναι πλέον επείγουσα και αναγκαία. Ένας τρόπος αυτής της αναβάθμισης μπορεί να είναι η παραχώρηση της Υπηρεσίας στην ΕΥΔΑΠ. Η σχετική συζήτηση έχει ήδη καθυστερήσει και ως εκ τούτου επιβάλλεται να επισπευσθεί.

 2. Τέλος, συζήτησα με την κ. Μπόγρη το θέμα της Αποχέτευσης. Η ισχύουσα προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Περιφέρεια, προβλέπει ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει την πλήρη υλοποίηση του έργου, δηλαδή την εκπόνηση της μελέτης, την ανεύρεση χρηματοδότησης, την κατασκευή του έργου. Παράλληλα προβλέπει την σύμβαση με Τεχνικό Σύμβουλο. Επεσήμανα την ανάγκη ενεργοποίησης της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και την έναρξη το συντομότερο δυνατόν των διαδικασιών για τη σύμβαση με Τεχνικό Σύμβουλο, καθώς η παρουσία του κρίνεται ως εξαιρετικής σπουδαιότητας λόγω της φύσεως και των απαιτήσεων του έργου. Για την χρηματοδότηση του έργου είναι απαραίτητος ο συντονισμός των ενεργειών της διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας προς το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Παναγιώτης Κουκούλης

Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας – Επικεφαλής Δημ. Παράταξης "Αίγινα Μπορείς".