Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για τη χερσαία ζώνη λιμένα στη Σουβάλα.

IMG_20210605_134845-souvala-rithmiseis.jpg

Στις 6 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν για την καλοκαιρινή περίοδο στην χερσαία ζώνη λιμένα στην Σουβάλα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ενέκρινε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της χερσαίας ζώνης Σουβάλας (δρόμος Αλιπράντη) και συγκεκριμένα έμπροσθεν του κτηρίου ‘’Κρητικός’’ (στίγμα
φ: 37°46'21.10"Β & λ: 023°29'15.56"Α) έως και την γωνία κτηρίου ‘’Κανάκη’’ (στίγμα φ: 37°46'21.28"Β & λ: 023°29'20.57"Α). Εν λόγω απαγόρευση αφορά για χρονικό διάστημα από
07/07/2021 έως και 31/08/2021και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Στην συνέχεια από την 01/09/2021 έως και 30/09/2021, η απαγόρευση αφορά μόνο τις ημέρες Παρασκευή-
Σαββάτο-Κυριακή. Για όλα τα προαναφερόμενα θα τοποθετηθούν κατάλληλες ρυθμιστικές ταμπέλες του Κ.Ο.Κ., οι οποίες θα τοποθετούνται και θα αφαιρούνται με μέριμνα των
υπαλλήλων του φορέα.

2. Σχετικά με το ανατολικό τμήμα του προβλήτα λιμένα Σουβάλας και με σκοπό την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών του λιμένα, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα αφορά το χρονικό διάστημα από την 01/08/2021 έως και 30/09/2021 και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Εν λόγω απαγόρευση θα αφορά μόνο Ι/Χ αυτοκίνητα και Φ/Γ οχήματα, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση δίκυκλων οχημάτων. Ως όριο μέγιστης ταχύτητας εντός του εν λόγω τμήματος του δρόμου, ορίζεται η ταχύτητα των είκοσι χιλιομέτρων. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη ρυθμιστική ταμπέλα του Κ.Ο.Κ. σε στίγμα φ: 37°46'21.48"Β & λ: 023°29'20.74"Α, καθώς και διευκρινιστική, η οποία θα τοποθετείται και θα αφαιρείται με μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα.

3. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαστική η πρόβλεψη υποχρεωτικού διαδρόμου/λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων, πλάτους, τουλάχιστον τριών  μέτρων, με σκοπό την
απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εισόδων-εξόδων όλων των παρόδιων κτηρίων, τη διέλευση υπηρεσιακών οχημάτων (λιμενικού, αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου,
κλπ) που εξαιρούνται από όλες τις παραπάνω απαγορεύσεις καθώς και των υπολοίπων εξαιρούμενων οχημάτων σύμφωνα με τα προρρηθέντα, αναφέρει η απόφαση.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από έξι παριστάμενα μέλη επί συνόλου εννέα.