Παρατείνεται έως την Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 η απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση.

kikloforia-dasoi.JPG

Παρατείνεται έως την Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, η ισχύς της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία απαγορεύει στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, σε δάση, σε εθνικούς δρυμούς, σε αισθητικά δάση και σε άλση εντός οικιστικών ιστών. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές  διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Επίσης, απαγορεύονται οι υπαίθριες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία). Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ.