Επιβολή προστίμου 400 ευρώ, για απόρριψη κλαδεμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

20191001_132959-prostima5.jpg

Ένα ακόμη πρόστιμο επιβλήθηκε με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, για παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. Πιο συγκεκριμένα η επιβολή προστίμου, ύψους 400 ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Καθαριότητας) αφορά την απόρριψη κλαδεμάτων σε κοινόχρηστο χώρο. Η απόφαση έχει ημερομηνία έκδοσης 6 Αυγούστου 2021. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στις αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων προβλέπεται η δυνατότητα ένστασης. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Τυχόν ενστάσεις επί των προστίμων που αφορούν βεβαιωμένες παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων. Ένσταση μπορεί να υποβάλλει ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.