Χορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού άδεια, για την έναρξη πενταετούς ερευνητικού προγράμματος, στην κορυφή του Όρους στην Αίγινα.

oros-aegina-00.jpg

Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγήθηκε άδεια για την έναρξη πενταετούς ερευνητικού προγράμματος, στην κορυφή του Όρους στην Αίγινα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η άδεια χορηγείται στην Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή για την έναρξη, κατά το 2021, πενταετούς προγράμματος (2021-2025) επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην Κορυφή του Όρους στην Αίγινα, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, υπό τη διεύθυνση της κ. Στέλλας Χρυσουλάκη, Προϊσταμένης της ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων και με επικεφαλής από πλευράς Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής τον επιστημονικό γραμματέα της Σχολής.

Το πρόγραμμα εργασιών πεδίου κατά το 2021, θα περιλάβει εργασίες διάνοιξης διερευνητικών τομών στην κορυφή του εξάρματος, καθώς και στην δυτική και ανατολική πλευρά του πλατώματος της κορυφής, εντατική επιφανειακή έρευνα, τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, καθαίρεση σύγχρονων επιχρισμάτων από τις λιθοπλίνθους του ναϊκού οικοδομήματος και καθαρισμούς από την βλάστηση των ορατών αρχιτεκτονικών καταλοίπων.