Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΔΑΟΑ το αίτημα για τη διεξαγωγή του "10ου Αγώνα Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας".


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν το αίτημα του Ο.Α.Κ. Αίγινας για την διεξαγωγή του "10ου Αγώνα Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.




Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψιν τους τα ακόλουθα:

• το περιεχόμενο του υπ άρ.54/24-06-2021 εισερχόμενου εγγράφου του ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ (σύλλογος στίβου) με το οποίο αιτείται την άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων 5 χλμ και 10 χλμ επί δημοσία οδού με την επωνυμία "Ιωάννης Καποδίστριας" για την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.
• επεσήμανε πως σύμφωνα με τη δήλωση του συγκεκριμένου Ομίλου, ο εν λόγω αγώνας θα πραγματοποιηθεί με άδεια από την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και την Περιφέρεια, με παρουσία γιατρού και ακολουθώντας όλες τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν σύμφωνα με την έγγραφη δήλωση του εν λόγω Ομίλου.
• Τόνισε πως η διεξαγωγή τέτοιου είδους δρώμενων προβάλλει τόσο το αθλητικό ιδεώδες, την ιστορία του τόπου μας αλλά και την προβολή της νήσου Αίγινας και ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου , έλαβαν γνώση του αιτήματος και μετά από διαλογική συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα την αδειοδότηση διεξαγωγής αγώνων 5χλμ και 10 χλμ επί δημοσία οδού με την επωνυμία "Ιωάννης Καποδίστριας", την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.