Έκτακτη ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως 100 δόσεις στον Δήμο Αίγινας, για πληττόμενους από τον Covid-19. Αίτηση υπαγωγής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.


Παράταση δίνεται στην έκτακτη ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών προς τον Δήμο Αίγινας σε έως και 100 δόσεις. Ειδικότερα σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4807/2021, για οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι 30/06/2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (ν. 4807/2021), δηλαδή μέχρι τις 11/06/2021, δίνεται η δυνατότητά ρύθμισής τους ως εξής:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι οφειλές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και συγκεκριμένα το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:
  •  αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, η απαλλαγή ανέρχεται σε 100%.
  •  αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
  •  αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, η απαλλαγή μειώνεται στο 70%
  •  αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, η απαλλαγή φτάνει στο 60%
  •  αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, η απαλλαγή διαμορφώνεται στο 50%.
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσες επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Συγκεκριμένα, α) οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και β) τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  •  Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
  •  Είναι άνεργοι
  •  Ενισχύθηκαν από μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
  •  Eίναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.
Οι δικαιούχοι της ρύθμισης έχουν περιθώριο να καταθέσουν την αίτηση υπαγωγής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Το Aegina Portal σχετικά με το ζήτημα της έκτακτης ρύθμισης για βεβαιωμένες οφειλές έως 100 δόσεις, έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Σκαλτσιώτη και αναμένουμε τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις, εάν αυτές υπάρχουν, προς διευκόλυνση των δικαιούχων.