Υπερχείλισε και πάλι η Λεύκη. Με μαδέρια έγινε η προσπάθεια εκτροπής των νερών.


Πότε με τσουβαλάκια, πότε με μαδέρια, οι αρμόδιοι προσπαθούν να εκτρέψουν με κάποιο τρόπο, την πορεία των ομβρίων υδάτων του ρέματος της Λεύκης, που εδώ και πολλά χρόνια απειλεί την ασφάλεια των μαθητών, των κατοίκων της περιοχής, των διερχόμενων πεζών και οδηγών.


Το ίδιο συνέβη και σήμερα το μεσημέρι. Το ρέμα υπερχείλισε δημιουργώντας και πάλι τα γνωστά προβλήματα. Ευτυχώς τα σχολεία ήταν κλειστά και έτσι η κίνηση στο δρόμο ήταν μικρότερη και ελεγχόμενη. Ευτυχώς που η βροχόπτωση δεν είχε μεγάλη διάρκεια.