Εργασίες για την αποκατάσταση πλακών του πεζοδρομίου στο λιμάνι της Σουβάλας. Τι προβλέπει το έργο.


Στο λιμάνι της Σουβάλας βρίσκονται σε εξέλιξη η εργασίες για την αποκατάσταση πλακών του πεζοδρομίου. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: "Πλακόστρωση πλατείας Γιαννούλη και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο λιμάνι της Σουβάλας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η πορεία το έργου: Το έργο αφορά στην πλακόστρωση - διαμόρφωση της πλατείας Γιαννούλη και στην αντικατάσταση των πλακών πεζοδρομίου στο λιμάνι της Σουβάλας. Ο χώρος που θα γίνουν παρεμβάσεις είναι από την τσιμεντένια προβλήτα, έως τον χώρο πρόσδεσης των ψαροκάικων σε έκταση περίπου 1.800 τ.μ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ήταν 216.00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. Προϊσταμένη αρχή είναι το Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας.

Το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είχε λάβει ομόφωνη απόφαση για την πλακόστρωση της πλατείας Γιαννούλη και τη αντικατάσταση πλακών του πεζοδρομίου στο Λιμάνι Σουβάλας, σε συνεδρίαση που έγινε την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019.  Η απόφαση της έγκρισης των όρων διακήρυξης υπεγράφη στις 27/05/2020 από τον τότε πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργο Σκαλτσιώτη.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15 Οκτωβρίου 2021, αποφασίστηκε η αποξήλωση δέντρων και
φύτευση νέων στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου. Το θέμα της ημερήσιας διάταξη ήταν: "Λήψη απόφασης περί αποξήλωσης δέντρων και φύτευση νέων στα πλαίσια του έργου: "Πλακόστρωση
Πλατείας Γιαννούλη και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο Λιμάνι της Σουβάλας".

Στην εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Θεριανός, παρουσιάζονται επιπλέον στοιχεία για το έργο: "Tα νέα πεζοδρόμια τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν στην θέση των παλιών υφιστάμενων, έχουν πλάτος το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 2,50μ και 3,00μ. Επιπροσθέτως, εντός των ορίων τους προβλέπεται η κατασκευή όδευσης τυφλών.

Στην παρούσα φάση όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό καθώς τα υφιστάμενα δέντρα (αλμυρίκια) περιορίζουν δραματικά το ελεύθερο διαθέσιμο πλάτος και το υπερυψωμένο ριζικό τους σύστημα συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο όχι μόνο για άτομα με αδυναμία όρασης αλλά ακόμα και για κοινούς πεζούς.

Βάσει προδιαγραφών η διάβαση τυφλών έχει πλάτος 0,40μ , πρέπει να απέχει από την άκρη του κρηπιδώματος τουλάχιστον 0,50μ και να εμπεριέχεται σε καθαρή ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 1,50μ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την πρόβλεψη τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και λοιπού εξοπλισμού (σε συνέχεια του συγκεκριμένου έργου), θεωρούμε ότι σε κανένα σημείο του πεζοδρομίου του πλάτος δεν πρέπει να υπολείπεται των τριών μέτρων με την όδευση τυφλών να ξεκινάει (κατά πλάτος)στο 1,10μ από την άκρη του κρηπιδώματος.

Τα φωτιστικά και ο λοιπός  εξοπλισμός ενδεχομένως θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στη ζώνη πλάτους 1,50μ με αρχή στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, προτείνουμε την αποξήλωση των υφιστάμενων δέντρων προς εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους διέλευσης πεζών αλλά και ατόμων με αδυναμία όρασης και την διατήρηση ελάχιστους πλάτους 3,00μ για τα νέα πεζοδρόμια", ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Στέλιος Θεριανός.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την αποξήλωση των υφιστάμενων δέντρων (αλμυρίκια) προς εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους διέλευσης πεζών αλλά και ατόμων με αδυναμία όρασης
και την διατήρηση ελάχιστους πλάτους 3,00μ για τα νέα πεζοδρόμια, στα πλαίσια του έργου: "Πλακόστρωση Πλατείας Γιαννούλη & αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο Λιμάνι της
Σουβάλα"».