Εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων η δημιουργία νέας παιδικής χαράς στην πλατεία Εθνεγερσίας.

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων, που αφορά την έγκριση για τη δημιουργία νέας παιδικής χαράς στην πλατεία Εθνεγερσίας. Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Αποφασίζουμε:
Την έγκριση του αιτήματος του Δήμου Αίγινας για τη δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς στην πλατεία Εθνεγερσίας στην πόλη της Αίγινας, με τους παρακάτω όρους:
 
1. Οι εργασίες θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές, κτηριοδομικές και λοιπές διατάξεις καθώς και άδειες άλλων Αρχών, και ο χώρος τοποθέτησης των κατασκευών/παιχνιδιών να ανήκει στον Δήμο Αίγινας.

2. Για οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό αίτημα πρέπει να ζητηθεί η έγκριση της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, στην Υπηρεσία μας εις διπλούν, τα στοιχεία της μελέτης, προκειμένου να επισυναφθούν στην παρούσα Απόφαση.
Η παρούσα έγκριση χορηγείται εν αναφορά προς τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 και ανακαλείται στην περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων όρων, καθώς και σε περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή ενεργειών ή δραστηριοτήτων που δύνανται να επιφέρουν άμεσες ή έμμεσες βλάβες στον προστατευόμενο ιστορικό τόπο της πόλης της Αίγινας.
 
Το έγγραφο αυτό δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη από τον Νόμο οικοδομική άδεια που χορηγείται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ή από άλλη Αρχή ή Υπηρεσία, ούτε και αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
 
Την έγκριση είχε προαναγγείλει ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είχε αποφασίσει τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων για δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών, στη συνεδρίαση που έγινε στις 20 Ιουλίου 2021. Οι δύο νέοι χώροι που είχε αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή παιδικών χαρών, ήταν στην Πλατεία Εθνεγερσίας και στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Πέρδικας.
 
Στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2021 ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς, πρότεινε τη δημιουργία δύο νέων αδειοδοτημένων παιδικών χαρών, με σκοπό να επισπευσθούν οι διαδικασίες οι οποίες έχουν καθυστερήσει. Έτσι, αντί για την περιοχή της Αύρας, θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική χαρά στην Πλατεία Εθνεγερσίας και αντί για το πάρκο της Πέρδικας, θα δημιουργηθεί μία νέα σε χώρο του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πέρδικας. Ωστόσο, οι δύο προηγούμενοι χώροι (της Αύρας και του πάρκου τη Πέρδικας) δεν καταργούνται, ως κοινόχρηστοι χώροι παιδικών χαρών.
 
Ο κ. Ζορμπάς είχε αιτιολογήσει αυτή την εισήγηση στα μέλη της Επιτροπή, λέγοντας ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στις εγκρίσεις από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στην Αύρα και της Δασικής Υπηρεσίας στο πάρκο της Πέρδικας.
 
Ένα από τα ζητούμενα αυτής της εισήγησης, είναι η παρουσίαση των σχετικών μελετών για τις δύο νέες παιδικές χαρές, που κατ' επανάληψη έχουν ζητήσει μέλη των επιτροπών.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png