Το Λιμενικό Ταμείο ενέκρινε αίτημα του Συνδέσμου Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας, για τοποθέτηση αναμνηστικής πλακέτας για τους αφανείς ναυτικούς.


Αίτηση του Συνδέσμου Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας για την τοποθέτηση αναμνηστικής πλακέτας στο λιμάνι, συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στην εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέλιος Θεριανός, έθεσε υπόψη του Σώματος, την αίτηση του Συνδέσμου Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας, για την τοποθέτηση αναμνηστικής πλακέτας στο Λιμένα Αίγινας.

Ο πρόεδρος πρότεινε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας να αναλάβει όλα τα έξοδα κατασκευής και τοποθέτησης στο κεντρικό λιμάνι, αναμνηστικής πλακέτας, ως φόρο τιμής, στους Αφανείς Ναυτικούς.

Η κατασκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα (επί πέντε παρισταμένων μελών, από εννέα συνολικά) την πρόταση του προέδρου να αναλάβει το Δ.Λ.Τ. Αίγινας τα έξοδα κατασκευής και τοποθέτησης στο κεντρικό λιμένα Αίγινας αναμνηστικής πλακέτας, ως φόρο τιμής στους Αφανείς Ναυτικούς της Αίγινας, εφόσον υπάρξει πρόταση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τεχνικές προδιαγραφές.