Την πρόσληψη έξι καθαριστών, οχτάμηνης διάρκειας, για τα λιμάνια της δικαιοδοσίας του, αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

 
Την πρόσληψη έξι καθαριστών ΥΕ για τα λιμάνια της δικαιοδοσίας του αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο πρόεδρος κ. Στέλιος Θεριανός στην  εισήγηση του ανέφερε το 7364/07-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022.
 
Στην εισήγησή του τόνισε ότι κρίνεται αναγκαίο να γίνει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022 διότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες στην καθαριότητα τόσο στο λιμάνι της Αίγινας όσο και στα λιμάνια Σουβάλας, Αγίας Μαρίνας, Πέρδικας, λιμανιών με μεγάλη επιβατική και τουριστική κίνηση καθ΄όλη την διάρκεια του έτους.
 
Το προτεινόμενο να προσληφθεί προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για την χρονική διάρκεια μέχρι οχτώ μήνες είναι έξι καθαριστές ΥΕ για τα λιμάνια δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
 
Για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού έξι ατόμων υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και η δαπάνη θα βαρύνει συγκεκριμένους κωδικούς.
 
Το Δ.Σ. εκ των οποίων στη συνεδρίαση συμμετείχαν πέντε μέλη, επί συνόλου εννέα, αποδέχθηκε την εισήγηση του προέδρου κ. Στέλιου Θεριανού και αποφάσισε να προσληφθεί προσωπικό: Με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), για χρονική διάρκεια μέχρι οχτώ (8) μήνες ήτοι: Έξι (6) Καθαριστές ΥΕ για τα λιμάνια δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png