Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, μέχρι την 31η Μαΐου 2022.


Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά παρατείνεται, μέχρι την 31η 2022, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των δήμων:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
• Πειραιά, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, περιφερειακής ενότητας Πειραιώς,
• Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ν. Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου (Δ.Ε. Μοσχάτου), Παλαιού Φαλήρου, περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών,
• Βάρης –Βούλας –Βουλιαγμένης, περιφερειακής ενότητας Ανατ. Αττικής,
Αγκιστρίου, Αίγινας, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Ύδρας, περιφερειακής ενότητας Νήσων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Η σχετική απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούμε την με αριθμ. 17297/12-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΗΗΟΡ1Κ-5Ρ1) απόφασή μας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 68024/8-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΧΕΟΡ1Κ-Ρ2Η) 136155/3-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΣΘΟΡ1Κ-0ΝΥ) αποφάσεις μας, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
 
"Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 26-2-2021, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31-05-2022, ημέρα Τρίτη".
 
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 17297/12-2-2021 απόφασή μας.