"Δημοψήφισμα για τη λαθρομετανάστευση" στην Παλιά Προβλήτα γεννά ερωτηματικά.


Από την Τετάρτη το πρωί στη θέση της "Παλαιάς Προβλήτας", έχει αναρτηθεί μια πινακίδα η οποία γράφει επί λέξη: "Υπογράψτε να γίνει Δημοψήφισμα για τη λαθρομετανάστευση". Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε κανένα σημείο του υπαίθριου χώρου που έχει διαμορφωθεί και ο οποίος περιλαμβάνει ένα τραπέζι με μία καρέκλα, δεν υπάρχει τουλάχιστον φανερά, το σήμα ή το όνομα του φορέα που επιδιώκει τη συλλογή υπογραφών.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε και αυτό είναι το πλέον σημαντικό, ότι το μήνυμα της ταμπέλας είναι αλλοιωμένο, καθώς το πραγματικό μήνυμα αφορά τους "μετανάστες" και όχι τους "λαθρομετανάστες". Αυτό προκύπτει από το γεγονός, ότι στη φόρμα που υπάρχει εκεί και που πρέπει να υπογράψει ο ενδιαφερόμενος, υπάρχουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών "Ίων Δραγούμης". Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου υπάρχει αναρτημένη σχετική φόρμα η οποία γράφει: "Θέλω Δημοψήφισμα για την παραχώρηση της ιθαγένειας και το δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες". Μάλιστα η σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος συνοδεύεται από μήνυμα του προέδρου του Ινστιτούτου κυρίου Χρίστου Γούδη, που εξηγεί τους λόγους της συλλογής των υπογραφών και πουθενά δεν γίνεται αναφορά σε λαθρομετανάστες.

Εύλογα λοιπόν προκύπτουν τα ερωτηματικά. Για ποιο λόγο έχει γίνει αλλοίωση του μηνύματος, που όπως αναφέραμε αφορά τους "μετανάστες" και όχι τους "λαθρομετανάστες"; Για ποιο λόγο οι τυχών υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί είναι σε δημόσια θέα χωρίς κανένας να βρίσκετε στο σημείο συλλογής τους; για ποιο λόγο δεν αναφέρεται ο φορέας που συλλέγει τις υπογραφές; Υπάρχει κάποια σχετική άδεια για την κατάληψη του πεζοδρομίου;

update: Σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κύριο Νεκτάριο Λεούση μας ενημέρωσε ότι υπήρχε αίτηση από γραφείο του ΛΑ.Ο.Σ στην Αίγινα και η σχετική άδεια.