Έφτασε ο αξονικός τομογράφος στη Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου.


Μία ανάγκη ετών για το νησί φαίνεται ότι υλοποιείται και γίνεται πραγματικότητα αυτές τις ημέρες. Πρόκειται για τον αξονικό τομογράφο του Νοσοκομείου "Ο Άγιος Διονύσιος" ο οποίος έφτασε χθες το μεσημέρι στην Αίγινα, ενώ την ίδια ώρα έγινε η εκφόρτωση του έξω από τη μονάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες τον τελευταίο μήνα ώστε να τοποθετηθεί και την επόμενη περίοδο να ξεκινήσει να λειτουργεί. Η θέση κάποιων ιατρείων έχει αλλάξει, ώστε να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος, ενώ έχουν τοποθετηθεί πλάκες μολύβδου στους τοίχους του δωματίου που θα λειτουργήσει το μηχάνημα.

Ο αξονικός τομογράφος είναι δωρεά του ΟΠΑΠ και το κόστος του ανέρχεται στα 270.000 ευρώ. Η τοποθέτηση του συστήματος δίνει μια διέξοδο σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά καιρούς οι κάτοικοι της Αίγινας και αναβαθμίζει τις δυνατότητες της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου. Η εκτίμηση είναι ότι το νέο μηχάνημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύντομα μετά από μια αναγκαία περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.