Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη Λιμένα της Σουβάλας. Η νεώτερη απόφαση του Λιμενικού Ταμείου.


Σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε χθες 5 Αυγούστου 2022, με θέμα τη "Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Σουβάλας", εγκρίθηκαν νεώτερες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το Aegina Portal επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιο Θεριανό, που δήλωσε ότι με τη νέα απόφαση οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται στον ν. 4964/2022, που εκδόθηκε 30 Ιουλίου 2022.

Σημειώνεται ότι ο ν. 4964/2022,  όπου περιλαμβάνει το Άρθρο 129: "Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Καθορισμός ανταλλάγματος - Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Άρθρο 130, "Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID 19 Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4811/2021", εκδόθηκε στις 30 Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την ανακοίνωση της ημερησίας διάταξης ο κ. πρόεδρος κ. Στέλιος Θεριανός, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α’) καθώς και του εγγράφου με Α.Π. 2131.15/1225/2022/03-08-2022 του Λιμεναρχείου Αίγινας και με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποτροπή διασποράς κρουσμάτων COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργιά του λιμένα, τη προσέλευση & συνολικό αριθμό επισκεπτών με αποτέλεσμα τη κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς και την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών του λιμένα Σουβάλας, πρότεινε στο Σώμα τα παρακάτω:
 
Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα:
 
1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της χερσαίας ζώνης Σουβάλας (δρόμος Αλιπράντη) και συγκεκριμένα έμπροσθεν του κτηρίου ‘’Κρητικός’’ (στίγμα φ: 37°46'21.10"Β & λ: 023°29'15.56"Α) έως και την γωνία κτηρίου ‘’Κανάκη’’ (στίγμα φ: 37°46'21.28"Β & λ: 023°29'20.57"Α). Εν λόγω απαγόρευση να αφορά μόνο Ι/Χ αυτοκίνητα και Φ/Γ οχήματα, ενώ να επιτρέπεται η διέλευση δίκυκλων οχημάτων. Ως όριο μέγιστης ταχύτητας εντός του εν λόγω τμήματος του δρόμου, να οριστεί η ταχύτητα των είκοσι (20) χιλιομέτρων. Το χρονικό διάστημα να αφορά από 05/08/2022 έως και 31/08/2022 και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Στην συνέχεια από την 01/09/2022 έως και 18/09/2022, η απαγόρευση να αφορά μόνο τις ημέρες Παρασκευή-Σαββάτο-Κυριακή και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Να τοποθετηθεί κατάλληλη ρυθμιστική ταμπέλα του Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με διατάξεις ανωτέρω (γ) σχετικού, σε στίγμα φ: 37°46'21.06"Β & λ: 023°29'15.67"Α, καθώς και διευκρινιστική περί των επιτρεπόμενων οχημάτων, η οποία θα τοποθετείται και θα αφαιρείται με μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα σας.
 
2. Σχετικά με το ανατολικό τμήμα του προβλήτα λιμένα Σουβάλας, προτείνουμε η απαγόρευση κυκλοφορίας να άφορα ομοίως το χρονικό διάστημα από 05/08/2022 έως και 31/08/2022 και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Στην συνέχεια από την 01/09/2022 έως και 18/09/2022, η απαγόρευση να αφορά μόνο τις ημέρες Παρασκευή-Σαββάτο-Κυριακή και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Εν λόγω απαγόρευση να αφορά μόνο Ι/Χ αυτοκίνητα και Φ/Γ οχήματα, ενώ να επιτρέπεται η διέλευση δίκυκλων οχημάτων. Ως όριο μέγιστης ταχύτητας εντός του εν λόγω τμήματος του δρόμου, να οριστεί η ταχύτητα των εικοσι (20) χιλιομέτρων. Να τοποθετηθεί κατάλληλη ρυθμιστική ταμπέλα του Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με διατάξεις ανωτέρω (γ) σχετικού, σε στίγμα φ: 37°46'21.48"Β & λ: 023°29'20.74"Α, καθώς και διευκρινιστική περί  των επιτρεπόμενων οχημάτων, η οποία θα τοποθετείται και θα αφαιρείται με μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα σας.
 
3. Η έναρξη των προαναφερόμενων χρονικών ορίων (δηλαδή 21:00) ισχύει και αρχίζει μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διακίνηση των οχημάτων & επιβατών των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων του λιμένα και με τον απόπλου του τελευταίου δρομολογημένου πλοίου από το λιμένα.
 
4. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαστική η πρόβλεψη υποχρεωτικού διαδρόμου/λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων, πλάτους, τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εισόδων-εξόδων όλων των παρόδιων κτηρίων, τη διέλευση υπηρεσιακών οχημάτων (λιμενικού, αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου, κλπ) που εξαιρούνται από όλες τις παραπάνω απαγορεύσεις καθώς και των υπολοίπων εξαιρούμενων οχημάτων σύμφωνα με τα προρρηθέντα.
 
Η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα με 5 υπέρ και ένα παρών, επί 5 παρισταμένων μελών στη δια περιφοράς συνεδρίαση. Παρών δήλωσε ο κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος.
 
Παρόντες: 1) Ο Πρόεδρος κ. Θεριανός Στυλιανός μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 2) ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανασίου Ιωάννης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 3) ο κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 4) ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 5) ο κ. Μούρτζης Αντώνιος μέσω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 6) η κα Δέδε Αργυρώ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απόντες: 1) ο Λιμενάρχης Αίγινας κ. Φραγκούλης Αργύριος, 2) ο κ. Κουκούλης Παναγιώτης, 3) o κ. Δαλακούρας Κωνσταντίνος